KSIĘSTWO WARMIŃSKIE

(1466–1772r.)MOJA OCENA:


Pobliskie atrakcje:
                      
Lidzbark Warmiński - 23 km

                                 
          

Olsztyn - 25 km  


Ostróda  - 51 km
 

 

 


Valid XHTML 1.0 Strict


Dobre Miasto


    Miasto zostało wniesione na terenie dawnego osadnictwa ludności pruskiej. Dobre Miasto zostało założone przez ówczesnego biskupa warmińskiego Henryka Wogenapa w 1329 roku. Stanowiło centrum dóbr biskupich. Do 1811 roku pełniło rolę siedziby kapituły warmińskiej. Od 1466 do 1772 roku Dobre Miasto znajdowało się w granicach Rzeczpospolitej, zachowując charakter obszaru autonomicznego. W XIV-XV wieku wzniesione zostały mury miejskie z trzema bramami wjazdowymi: Głotowską, Ornecką i Łąkową. Między 1357 a 1389 rokiem wybudowano zespół kolegiacki. W czasie kolejnej wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519–1521 Dobre Miasto zostało zajęte i spustoszone przez wojska księcia Albrechta Hohenzollerna. W kolejnym stuleciu Dobre Miasto okupowały wojska szwedzkie (1626–1629), nękały je kontrybucje, grabieże, zniszczenia zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, które doprowadziły do zubożenia ludności i klęski głodu. Epidemia dżumy, która pustoszyła Warmię na początku XVIII wieku, dotarła również do miasta. W 1731 roku wzniesiono ratusz miejski. Jednak XVIII wiek to przede wszystkim czas wyniszczających pożarów, które miały miejsce w 1716, 1719, 1728, 1733 i 1771 roku. Ogień strawił większość miejskich zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.


Baszta bociania

    Baszta Bociania to pozostałość po średniowiecznych murach. Nazwa pochodzi od gnieżdżących się na jej szczycie bocianów. Odremontowana w latach 1970 - 1973. Obecnie mieści się tu siedziba Oddziału Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Pojezierze". W środku muzeum historii Dobrego Miasta. Można tu obejrzeć między innymi zobaczyć na fotografiach jak wyglądało Dobre Miasto, zanim w 1945 roku jego centrum nie spalili radzieccy żołnierze.


Źródło: http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Dobre_Miasto
              http://naszawarmia.pl/ciekawe-miejsca/333/Baszta-Bociania-w-Dobrym-Miescie

Data powstania

   
XIV w. nd. nd.
data aktualizacji: 27.05.2018r.


...

Mapa dojazdu: