ZAMEK POLSKI


Pobliskie atrakcje:

Siewierz - 22 km

                                 
          

          Ogrodzieniec - 40 km            


        Smoleń - 50 km        

 

 


Valid XHTML 1.0 Strict


Będzin

    Zamek będziński położony na wysokiej skarpie na lewym brzegu Czarnej Przemszy stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV w. Był ważnym ogniwem systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami od strony Śląska i Czech. Czuwał również nad bezpieczeństwem wodnych i lądowych dróg handlowych, m. in. traktu handlowego ze Śląska do Krakowa. Zamek odnotowany jest w dokumentach od 1349 roku, kiedy to wymieniono Wiernka - burgrabiego będzińskiego. Wspominają o nim również Jan z Czarnkowa i Jan Długosz w spisie warownych budowli wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego.Zamek i przylegająca do niego osada targowa, która w 1358 r. otrzymuje prawa miejskie były świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. W 1364 r. gościł tu Karol IV cesarz niemiecki i król czeski. W 1434 r. na zamku zawarto ugodę pomiędzy panami śląskimi i małopolskimi w sprawie zwalczania przygranicznych rabusiów, a w 1588 zostały tu zawarte "Pakty będzińsko - bytomskie" zobowiązujące Maksymiliana Habsburga do zrzeczenia się pretensji do tronu polskiego. W murach zamkowych gościli królowie polscy - w 1574 r. Henryk Walezy, w 1683 Jan III Sobieski, w drodze pod Wiedeń a w 1697 August II Mocny. XIV - wieczny zamek postawiono na reliktach wczesnośredniowiecznego grodu z IX - XIII wieku. W połowie XIV w., wzniesiono wieżę czworoboczną, do której nieco później dobudowano budynek mieszkalny. Zespół budowli otoczony został dwoma obwodami murów kamiennych rozdzielonych międzymurzem. Do zamku górnego od zachodu przylegało podzamcze, otoczone dodatkowym murem z czworoboczną basztą i wieżą bramną, które były sprzężone z murami miejskimi.


Data powstania

   
XIV w. Zamkowa 1,
42-500 Będzin

woj. śląskie
sprawdź na stronie zamku,
link po prawo ->
sprawdź na stronie zamku,
link po prawo ->


Moim okiem:

    Niestety zamek odwiedziłem po drodzę w poniedziałek. Niestety, ponieważ poniedziałek to jedyny dzień w którym zamek jest zamknięty i niedostępny do zwiedzania. Na pokrzepienie serc pozostało nam rozkoszowanie się widokiem tego zamku z zewnątrz. A jest co powidziwiać. Moim skrojnym zdaniem zamek to perełka i mogę szczerze powiedzieć, że należy do grona najpiękniejszych zamków jakie widziałem. Na pewno wrócę tu w krótce aby móc obejrzeć go także od wewnątrz.

...

Mapa dojazdu: